Välkommen till Ålands vatten

Vi är ett kommunalt och landskapsägt bolag som producerar och levererar vatten till våra ägarkommuner.

Ålands Vatten Ab arbetar  för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland.

Senaste nyheter

Nu börjar arbetet med att digitalisera vattenmätare i ett flertal kommuner och vi begär in anbud på installationstjänster.

I fredags reparerades en läcka på huvudvattenledningen mot Hammarland och Eckerö. Det kan ännu förekomma att vattnet är missfärgat och även kan  innehålla partiklar. Har du partiklar i vattnet, spola tills dessa försvinner.

Reparationen på huvudledningen är nu avslutad. Tankbilen med nödvatten kommer att finnas på S-markets parkering fram till kl. 16.00.

Markusböle fjärden

Dricksvattentäkter

På Åland är vi självförsörjande på dricksvatten tack vare våra dricksvattentäkter Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden. Vattnet renas här på Åland och sprids via vattenledningsnätet ut till alla hushåll som är inkopplade till nätet. 

Arm som öppnar blandarkran och vatten rinner ner i ett dricksglas

Vattenkvalitet

pH, grumlighet, kloramin, ozon liksom vattnets temperatur mäts kontinuerligt dygnet runt av Ålands vatten. Mätningarna är datorstyrda och tas före och efter de olika reningsstegen och slutligen på det renade vattnet. 

Dalkarby träsk

Har du frågor om vårt vatten?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren om dricksvattnet på Åland som till exempel:

  • Vad innehåller vattnet? 
  • Hur långt är ledningsnätet på Åland?
  • Vilken hårdhet har vattnet?

Vem ska jag kontakta?

Vid akuta störningsärenden eller om ditt vatten har avvikande smak eller lukt är du välkommen att kontakta oss. 
För övriga icke-akuta  ärenden ska du alltid kontakta 
tekniska avdelning i din kommun.