Utveckling

Renvattnet håller utmärkt kvalitet men för att möta nya krav deltar Ålands Vatten Ab i olika projekt med målet att kontinuerligt förbättra verksamheten och dricksvattnet.

Ålands Vatten Ab stöder och arbetar med bland annat följande projekt:

  • Forskning i vattentäkterna.
  • ODP = Optimal Drifts Process för att kontrollera upp vattenverkets mikrobiologiska barriärer.
  • Uppdatering av vattenskyddsplan och kartering av utsläpp i vattentäkterna
En droppe med ringar på vattnet