Vattenläckor

Tillsyn och underhåll av huvudledningsnätet sker kontinuerligt. För att trygga leveransen kan vattnet ofta ledas om ifall det skulle uppstå en läcka. Ledningarna är även indelade i sektioner genom avstängningsventiler så att bara en begränsad sträcka behöver tas ur drift om en skada skulle inträffa på en ledning.

Har du hittat en onaturlig vattenansamling i naturen?

Kontakta din kommun i första hand!