Vattenverk

I vårt vattenverk, Dalkarby Vattenverk, renar vi vatten från Långsjön, Markusbölefjärden och Långsjön så att vi kan leverera ett dricksvatten av hög kvalitet. I vattenverket produceras ca 2 300 000 m3 vatten per år. 

Vattenverket i Dalkarby är Ålands största vattenverk och producerar vatten till ca 75 % av Ålands befolkning.

Det första vattenverket vid Dalkarby träsk byggdes av Mariehamns stad och stod klart 1949. Det hade en kapacitet på 36 m3/h. Idag är kapaciteten 13 gånger högre. Dalkarby vattenverk förstorades sedan under 1950-talet och förnyades 1973-1974.

Nuvarande Dalkarby Vattenverk är byggt 1993-1994, delvis inrymt i det gamla vattenverkets lokaliteter. År 2011-2012 byggdes ett nytt fristående kemikalielager och den gamla kemikaliehanteringen byggdes om och moderniserades för att höja säkerheten.

Råvatten

Råvattnet som används vid Dalkarby Vattenverk är ytvatten som tas från tre olika insjöar. Dels Dalkarby träsk, vilket ligger vid vattenverket och dels från Långsjön och Markusböle fjärden, vilka ligger ca 10 kilometer norr om vattenverket. Från Långsjön och Markusbölefjärden pumpas råvatten till vattenverket i Dalkarby. I vattenverket renas råvattnet från dessa tre sjöar för att sedan pumpas ut på ledningsnätet för att slutligen hamna i kranen hemma hos konsumenten.

Vattenverkets tekniska data:

  • Normal årsproduktion: 2 300 000 m3
  • Normal produktion renvatten: 265 m3/h
  • Maximal kapacitet renvatten: 475 m3/h
Vattenverket