Dricksvatten och vattenverk

Vårt dricksvatten är av mycket hög kvalitet. Vattnet renas och kontrolleras i flera steg i vattenverket i Jomala innan det skickas ut i ledningsnätet. 

På den här sidan kan du bland annat få information om dricksvattnets kvalitet och reningsprocessen.

Vill du använda ditt vatten mer hållbart?

Tips gällande hållbar vattenförbrukning kan du hitta under Använd vattnet hållbart.