Om Ålands Vatten

Ålands Vatten Ab är ett kommunalt ägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet. Vi levererar vatten till 75 % av Ålands befolkning samt till kommunala verksamheter, industrier och andra företag. Totalt producerar vi 90 % av det vatten som förbrukas på Åland. 

Dricksvattnet produceras i vattenverket i Dalkarby och levereras via våra huvudvattenledningar fram till kommunernas vattenledningsnät. Kommun levererar sen vattnet till hushåll och verksamheter i kommunen.

Bolaget äger ca. 156 km huvudvattenledningar runtom på Åland. I vårt uppdrag ingår också att underhålla och driva vattenverket, vattentorn, lågreservoarer, pumpstationer, tryckhöjningsstationer, regleringsdammar och huvudvattenledningar.

Verksamheten sköts av nio anställda.