Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi skulle kunna leva utan mat i veckor men utan vatten skulle vi bara klara oss några dagar. Varje ålänning använder i snitt 140 liter vatten per person och dygn. Av dessa 140 liter är det endast en liten del som används till mat och dryck. Den största delen används till dusch, toa, tvätt och disk med mera. Dricksvatten är också en förutsättning för många industrier, inte minst livsmedelsindustrin.

Ytvatten och grundvatten

Det vatten som finns i sjöar och vattendrag kallas ytvatten. På vissa ställen kan det vara svårt att få tag på så mycket grundvatten att det täcker allas behov av dricksvatten. Då används ytvatten. Ytvattnet måste alltid renas innan det distribueras som dricksvatten. Grundvatten kan användas till dricksvatten. Vattnet är oftast så bra att det går att använda efter en enkel behandling. 

Ytvatten som råvatten 

Ålands Vatten Ab använder ytvatten, det vill säga sjöar, som vattenkälla och då sjövatten ofta innehåller plankton och organiska substanser som kan påverka vattnets färg, lukt och smak så är reningsprocessen viktig för att ta fram ett hälsosamt och gott vatten. För att säkerställa vattnets- och reningsprocessens kvalitet så kontrolleras dricksvattnet regelbundet. 

Läs mer om hur vi kontrollerar vattnet på sidan Vattenkvalitet

Så använder vi vattnet

  • 60 liter används för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för dryck och mat
  • 10 liter för övrig

I dessa 140 l är inte det vatten som används av industrier som till exempel livsmedelsindustrin inräknat. Om även det vattnet räknas in så förbrukas ca 240 l vatten per person och dag.

 

Arm som öppnar blandarkran och vatten rinner ner i ett dricksglas