Riskbedömning

Ålands Vatten Ab:s riskbedömning har gjorts enligt principerna i Water Safety Plan (WSP) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO). En riskbedömning för bolagets hela vattenproduktions- verksamhet gjordes under 2021. Risker i verksamheten identifierades och bedömdes med hjälp av ett datorbaserat WSP-verktyg. Identifierade risker klassificerades med hjälp av verktyget enligt deras allvarlighetsgrad och eventuella åtgärder diskuterades med tillsynsmyndigheten ÅMHM.

Riskbedömningen gås regelbundet igenom med ÅMHM, som övervakar att vattenverket har rutiner och utför åtgärder som försäkrar vattnets kvalitet och distributionssäkerhet. ÅMHM godkände riskbedömningen 18.5.2022, godkännandet ges i länken nedan.

Hushållsvatten

Råvattnet som Ålands Vatten Ab använder i sin produktion av hushållsvatten kommer från sjöarna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden. Producerat hushållsvatten distribueras till Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland och Mariehamns kommuner. 

Hushållsvattnets kvalitet kontrolleras enligt fastställt kontrollundersökningsprogram och på grund av riskbedömningen har det inte framkommit behov av ytterligare undersökningar. Närmare uppgifter om vattenkvalitet och de senaste vattenproven finns på bolagets hemsida under Dricksvatten och vattenverk/Vattenkvalitet.