Styrelse och bolagsstämma

Ålands Vattens styrelse utgörs av representanter från ägarkommunerna samt Ålands landskapsregering. Styrelsen består för närvarande av sju representanter med personliga suppleanter.

Styrelse vald vid bolagsstämman 17 maj 2024:

Alef Jansson, ordförande Ulf  Simolin, ersättare 
Bo-Yngve Karlsson, viceordförande Susanne Kicki Blomqvist, ersättare
Sara Kemetter Aino Waller, ersättare
Tony Cederberg Patricia Linden, ersättare
Tomas Mörn Conny Rosenberg, ersättare
Leif Andersson Ingvar Björling, ersättare
Tommy Eriksson Jan-Anders Öström, ersättare

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.