Utredning av ny vattentäkt

Ålands Vatten har inlett arbetet att framtidssäkra tillräcklig tillgång på vatten till sina kunder. För att möta ökad efterfrågan och för att beredskapssäkra vattenförsörjningen på Åland behöver det Ålands Vatten ytterligare en vattentäkt. Efter att ha utrett de olika potentiella ytvattentäkterna som finns outnyttjade på Åland och konstaterat att vattenkvaliteten hos dessa inte håller sådan kvalitet att det hållbart är rimligt att producera dricksvatten i från har Ålands Vatten, i likhet med flera andra Östersjööar, startat utredning av att använda Östersjön som vattentäkt. 

Avsaltning genom omvänd osmos genom användning av membranfilter är en modern teknik som slagit igenom som en lösning av vattenbrist på många områden. Nackdelen med tekniken är att energiåtgången samt en känslig mineraliseringsprocess där de nödvändiga mineralerna skall återinföras till vattnet för att få ett bra drickskvatten.

Ålands Vattens satsning på ett nytt avsaltningsverk ligger några år i framtiden och kommer att planeras och utredas noga innan en investering görs.