Delägare

Ålands Vatten ägs av 8 kommuner och Landskapet Åland genom Ålands landskapsregering. Ålands Vatten levererar dricksvatten via huvudvattenledningarna till de olika ägarkommunerna som sedan ansvarar för distributionen till sina respektive vattenabbonenter via det kommunala ledningsnätet. Ägarnas andel i bolaget fördelas enligt nedanstående: 

  • Mariehamns stad (37,5%)
  • Ålands landskapsregering (27,7%)
  • Jomala kommun ( 11,2%)
  • Finströms kommun (8,1%)
  • Lemlands kommun (4,8% )
  • Hammarlands kommun (4,6%)
  • Eckerö kommun (3,2%)
  • Geta kommun (1,7%)
  • Lumparlands kommun (1,2%)
Kommunvapen