Ingen bild

Historia

Bakgrund

Från och med år 1949 har Mariehamns stad nyttjat dricksvatten från Dalkarby träsk. Vattenförbrukningen ökade stegvis och i mitten på 60-talet var det dags att se sig om efter fler vattentäkter.

Under samma tidsperiod (60-talet) påbörjades utbyggnaden av bostadsområden i Godby, Finström och Prästgården by, Jomala. Då vattenförsörjningen i dessa områden inte var ordnad föll det sig naturligt att de tre parterna, kommunerna Mariehamn, Jomala och Finström gemensamt skulle lösa problemen med vattenförsörjningen. Bolaget Ålands Vatten Ab bildades och den 24 april 1970 fastställdes bolagsordningen. En fjärde ägare kom också med i tidigt skede, Ålands Landskapsregering (Ålands landskapsstyrelse).

Ålands Vatten Ab:s uppgift blev att lösa vattenförsörjningsproblem för centrala Åland och för Mariehamn. Bolaget skulle sköta vattentäkter, vattenverk, stamvattenledningar och vattentorn medan den direkta distributionen av dricksvatten skulle handhas av respektive kommun.