Missfärgat vatten

I fredags reparerades en läcka på huvudvattenledningen mot Hammarland och Eckerö. Det kan ännu förekomma att vattnet är missfärgat och även kan  innehålla partiklar. Har du partiklar i vattnet, spola tills dessa försvinner. 

Spolning av huvudvattenledningen pågår.