Ledningsnätet

Dricksvattnet produceras vid Dalkarby Vattenverk som ligger i Dalkarby by i Jomala kommun, knappt 5 kilometer norr om Mariehamns centrum. Råvattnet som används vid Dalkarby Vattenverk är ytvatten som tas från vattentäkterna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden.  

Råvattnet pumpas från vattentäkterna till vattenverketdär det renas till dricksvatten för att sedan pumpas ut på ledningsnätet till konsumenter.

Vattenledningsnätet

Det renade dricksvattnet leds ut i ledningsnätet till Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Lemland, Lumparland och Mariehamn. Dessutom levereras dricksvatten till chipsfabriken Orkla i Saltvik. I Mariehamn finns ett vattentorn som ger jämnt tryck i ledningarna i Mariehamn. I övriga kommuner är det i huvudsak pumpar i tryckförhöjningsstationer som reglerar ledningstrycket. 

Under 2010-talet byggdes två större reservoarer för att utöka leveranssäkerheten. 2012 färdigställdes en ny lågreservoar med en volym på 1500 m3 i Finström och under 2017 invigdes en ny lågreservoar med en volym på 6000 m3 vid vattenverket i Dalkarby. Dessa reservoarer ger tillsammans med övriga reservoarer en trygghet vid till exempel driftstopp i vattenverket.

Vattnet som produceras i vattenverket distribueras till kommunerna genom ett huvudvattenledningsnät som är ungefär 156 km långt. Ledningarna består till största delen av PVC-rör (cirka 60 procent av alla ledningar) medan PE-rör och asbestcementrör utgör cirka 20 procent var. Ålands Vatttens huvudvattenledningar har en diameter på mellan 110 och 315 mm. 

Ute på nätet finns ett antal tryckhöjningsstationer för att höja trycket i ledningarna. Dessutom finns vattentorn och lågreservoarer för att klara tillfällen med höjd vattenförbrukning som till exempel under morgon och kväll.