Långsjön & Markusbölefjärden

Långsjön och Markusbölefjärden är två av Ålands Vattens tre dricksvattentäkter och är sedan 1988 ett vattenskyddsområde.  Sjöarna är bland de största på Åland. 

Sjöarna som är belägna nära varandra bildades vid sekelskiftet 1800-1900 från havsvikar som skiljdes från havet på grund av landhöjningen. Idag innehåller de båda sjöarna sötvatten och är sammankopplade med varandra genom ett smalt sund. Mellan Långsjön och Kaldersfjärden, vilket är en brackvattensvik, finns en damm som reglerar vattennivån i de två sjöarna och samtidigt förhindrar att brackvatten återigen tränger in i Långsjön och Markusbölefjärden.

Långsjön

Långsjön kantas till stor del av berg, skog, odlingsmarker och bebyggelse. Då sjön är djup sker en total omblandning av vattenmassan endast på vår och höst och en skiktning av vatten med låg syrehalt ovan botten sker ofta på sommaren eftersom syret förbrukas av organismer på botten. Det finns två djupfickor i Långsjön vilka vardera är cirka 16 m djupa.

 • Nederbördsområde - 17,12 km2
 • Sjöareal - 1,43 km2
 • Sjövolym - 8,7 milj. m3
 • Medeldjup - 6,0 m
 • Maxdjup - 19,0 m
 • Sjötyp - Näringsrik sjö vars ekologiska status bör förbättras
 • Kommun - Finström

Markusböle fjärden

Markusbölefjärden är en grund sjö som till stor del kantas av odlingsmarker, skog och bebyggelse. Då sjön är grund omblandas den lätt av vind och i motsats till Långsjön är bottenvattnet i princip alltid syrerikt.

 • Nederbördsområde - 12,21 km2
 • Sjöareal - 1,56 km2
 • Sjövolym - 8,0 milj. m3
 • Medeldjup - 5,0 m
 • Maxdjup - 10,0 m
 • Sjötyp - Näringsrik sjö vars ekologiska status bör förbättras
 • Kommun - Jomala och Finström

Både Långsjön och Markusbölefjärden har varit i fokus för många undersökningar och forskning. I och med inrättandet av vattenskyddsplanen 1988, bortbyggandet av avlopp samt syresättning av djupfickorna har vattenkvaliteten ökat, men mer behöver göras då människans påverkan fortfarande är märkbar i sjöarna. 

Ålands Vattens arbete för en bättre vattenkvalitet görs genom olika projekt och åtgärder och finns beskrivet på vattenskydd.ax.

Markusböle fjärden