Miljötillstånd

För uttaget av råvatten från sjöarna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden har Ålands Vatten Ab ett miljötillstånd. 

Miljötillståndets senaste revidering gjordes 13.5.2020, varvid bland annat dämnings- och sänkningsgräns för Långsjön och Markusbölefjärden ändrades. 

Regleringsnivån vid utloppet från Långsjön är:

  • Dämningsgräns +0,40 meter i höjdsystem N2000
  • Sänkningsgräns -0,40 meter i höjdsystemet N2000

ÅMHMs beslut gällande miljötillstånd för Ålands vatten Ab

kupade händer fångar en vattenstråle med växtlighet i bakgrunden