Läckan reparerad

Reparationen på huvudledningen är nu avslutad. Tankbilen med nödvatten kommer att finnas på S-markets parkering fram till kl. 16.00.

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. MIssfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning.