Dricksvattenproduktion

Vägen till rent dricksvatten genom reningsprocessen. Reningsprocessen i dagens vattenverk bygger i huvudsak på fyra olika steg:

  1. Dynasandfiltrering
  2. Ozonering
  3. Kolfilter
  4. Desinficering

Råvatten

Vattenverket pumpar in råvatten från insjöarna Långsjön och Markusbölefjärden vilka befinner sig ca. 10 km från vattenverket i Dalkarby. Föutom dessa sjöar används även råvatten ur Dalkarbyträsk som ligger intill vattenverket. Råvattnet är humushaltigt och näringsrikt och prover tas kontinuerligt för att följa upp variationerna. Lukt och smakolägenheter har tidvis förekommit i råvattnet.

Reningens mål

  • Avlägsna humus, minimera lukt och smak samt desinficera vattnet.
  • En kostnadseffektiv behandlingsprocess
  • Minimera olägenheter från klordesinficeringen.

Fällningen

Kemisk fällning sker med aluminiumsalt och svavelsyra i dynasandfilter enligt kontaktprincipen. I denna behandlingsdel avlägsnas största delen av vattnets humus.

Ozonering

Vattnet ozoneras något före fällningen och kraftigare efter den kemiska fällningen (dynasandfiltreringen). Ozon tillverkas vid vattenverket och löses i vattnet i separata bassänger. Ozonets uppgift är att ta bort lukt, smak och färgämnen från vattnet samt att förstöra eventella bakterier och virus i råvattnet.

Aktiv kolfiltrering

Under filtreringen med aktivt kol förbättras vattnets kvalitet genom att kvarvarande organiskt material avlägsnas. Speciellt biologiskt lätt nedbrytbart material avlägsnas effektivt.

Desinficering

Efter filtreringen med aktivt kol desinficeras vattnet effektivt med ultraviolett ljus. Kloramin doseras för att hindra tillväxt av bland annat bakterier under den tid vattnet är i ledningsnätet.

Korrosionsskydd

För att förhindra korrosion i nätet höjs vattnets pH-värde till ca. 8,0 med lutdosering. Doseringspunkterna är optimalt valda med hänsyn till den övriga processen.

Slambehandling

Spolvattnet innehållande slam från den kemiska fällningen (dynasandfiltreringen) leds till en slambassäng och koncentrerat slam pumpas till Mariehamns avloppsreningsverk.