Driftcentral

I driftcentralen följer driftpersonalen aktuella händelser gällande ledningsnät och produktionsprocessen. Driften övervakas dygnet runt.

De flesta funktioner i vattenverket styrs via datorer. Reningsprocessen övervakas med hjälp av automatiska mätare som följer upp olika mätvärden i processen. Övervakning sker oavbrutet och automatiskt och ger driftsteknikerna stöd i arbetet att kostnadseffektivt och miljömässigt styra reningsprocesserna.