Bygge av vattenreservoar 2017

I juni 2017 färdigställdes den nya vattenreservoaren vid vattenverket vid Dalkarby träsk.

Vattenreservoaren har byggts för att höja säkerheten kring dricksvattenförsörjningen och kommer nu att kunna försörja Ålands Vatten Ab´s abonnenter med vatten i 1,5 dygn om driftstörningar eller annat gör att vi av någon anledning behöver stänga ner vattenverket. Reservoaren kommer också att underlätta servicearbeten i reningsverket vilket också höjer säkerheten och förbättrar driften av vattenverket.

Mer information om bygget som pågick under stora delar av både 2016 ch 2017 finns i artiklarna från Nya Åland (13 september 2016) och Ålandstidningen (15 september 2016) nedan. 

Vattenreservoar bygge