Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt råvatten. På Åland finns i dagsläget tre vattenskyddsområden där man måste vara särskilt varsam med hur man påverkar vattenmiljön. 

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsbestämmelser som är extra strikta närmast sjöarna. Vattenskyddsområdet omfattar även sjöarnas så kallade tillrinningsområden. Ett tillrinningsområde är den mark kring en sjö som påverkar sjön vid nederbörd. Regn som faller inom området för med sig näringsämnen och farliga ämnen ner till vattentäkten.

Du som vistas i avrinningsområdet, till exempel bor eller promenerar inom det bör undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen inom området så som till exempel biltvätt på gården eller nedskräpning. Dessa rekommendationer gäller inte endast vattenskyddsområden men är extra viktiga där eftersom vattnet är råvara för livsmedelsproduktion.

Vattenskyddsområden för sjöarna Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden inrättades 1988. Bestämmelserna i och runt vattenskyddsområdena finns till för att skydda vår råvara mot skador. Särskilda föreskrifter finns bland annat för kemikaliehantering, transporter av farligt gods, jordbruk, skogsbruk, industrier och avloppsanordningar. 

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet.

Om det händer olyckor inom vattenskyddsområdena ska alarmcentralen alltid larmas för att minimera skadorna. Ring 112!

Har du sett någon misstänkt överträdelse av vattenskyddsbestämmelserna?

Kontakta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Tillsynen regleras av Ålands landskapsregering

Vill du veta mer?

Mera information och flera miljötips hittar du på webbplatsen vattenskydd.ax