Information om din vattenanslutning

De flesta frågor gällande din vattenanslutning, vattenmätare och förbrukning ska du rikta till din kommun. Ålands Vattens roll är att producera och leverera dricksvatten till kommunerna genom huvudvattenledningsnätet. Kommunerna ansvarar sedan för vattenledningsnätet i kommunen fram till fastighetens anslutningspunkt. Därefter är fastighetsägaren ansvarig. Varje kommun beslutar om och debiterar anslutningsavgifter och vattentaxor i kommunen.

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten?

Ansökan för  anslutning av kommunalt vatten till din fastighet lämnas in till kommunen. För kontaktuppgifter och information om avgifter i just din kommun besök kommunens hemsida där du oftast kan hitta denna typ av information.  

Ska du flytta och vill läsa av din vattenmätare?

Det är din kommun som äger din vattenmätare och som handhar avläsningar och fakturering av din vattenförbrukning.  Flyttanmälan görs till kommunen.

Har du problem med din vattenmätare?

Om du har problem med din vattenmätare ska du kontakta din kommun.

Har du frågor om din vattenfaktura?

Det är din kommun som läser av och fakturerar din vattenförbrukning så för frågor om din faktura ska du kontakta din kommun.

Har du ett misstänkt läcka i eller i närheten av din fastighet?

Kommunen äger och ansvarar för vattenledningsnätet fram till fastighetens anslutningspunkt så vid misstänkt läcka kontakta kommunens tekniska avdelning.

Har du problem med din avstängningsventil?