Ledningsnät och projekt

Ålands Vatten har ca 156 km vattenledning i sitt ledningsnät. I ledningsnätet ingår också tryckförhöjningsstationer och lågreservoarer samt ett vattentorn som alla är viktiga element för att vi skall kunna leverera tillräckligt med vatten med rätt tryck till alla våra kunders abonnenter. Vi driver också projekt för att förnya och underhålla ledningsnätet för att förbättra kapaciteten och leveranssäkerheten. En viktig del av arbetet med ledningsnätet är också att söka efter läckor.