Projekt

Ålands Vatten arbetar regelbundet med att utveckla verksamheten och förutsättningarna för en god vattentillgång nu och i framtiden. 

En överföringsledning mellan vattenverket i Dalkarby och lågreservoaren i Emkarby byggdes 2011, en ringledning mellan Emkarby och Näfsby byggdes etappvis 2014-2020. En ny huvudledning  byggdes genom Markusbölefjärden 2020, varvid leveranssäkerheten till norra Finström och Geta ökades. Som en följd av det kunde vattenledningsnätet byggas ut i Geta till Höckböle, vilket gjordes 2022.  

Under 2012 byggdes en vattenreservoar i Emkarby på 1500 m3 och under 2017 byggdes en vattenreservoar på 6000 m3 vid vattenverket i Dalkarby. Under våren 2016 renoverades vattentornet i Mariehamn. Ett nytt pumphus för inkommande råvatten byggdes under 2020 vid vattenverket i Dalkarby. 

Pågående byggnads- och ledningsprojekt

Kontinuerligt sker också arbeten med att förbättra både ledningsnät och driftsprocesserna i vattenverket.

  • Förnyelse av vattenledning Söderby-Rörstorp (Lemland)

Kommande byggnads- och ledningsprojekt

  • Ny huvudvattenledning Vattenverket - Dalkarby. År 2024-25.
  • Nytt garage och lager. År 2024-25.

Övriga projekt i Ålands vattens regi

Ålands vatten verkar som medaktör i olika projekt som berör vatten och miljöåtgärder för vattenkvalitet:

 

Geta Höckböle reservoar