Använd vattnet hållbart

Även om det finns bra tillgång till råvatten i sjöarna så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Dessutom går det åt energi och kemikalier för att producera dricksvatten. Det finns alltså flera själ till att använda dricksvattnet hållbart. Vi måste ta vara på vårt vatten och tänka på hur vi använder vattnet som kommer i kranen, vad vi släpper ut i avloppet och hur det påverkar vår miljö. Detta är extra viktigt att tänka på varma vår- och sommardagar  eftersom det då går åt mest vatten. 

Här kommer några enkla tips på hur du använder vattnet hållbart

   i vardagen:

 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig så sparar du inte bara vatten utan också energi.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du spola länge varje gång du vill ha ett glas kallt vatten.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

   i trädgården :

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast så att vattnet inte dunstar bort. Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Låt gräsmattan vara. Den återhämtar sig efter långvarig torka. 
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.

Bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.
 • En toalett som smårinner kan betyda ett slöseri på 1900 liter per dygn.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Vi förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.
 • Vattenförbrukningen är vanligtvis som högst i juni och juli.