VA taxor

VA samarbetet har sammanställt kommunernas VA taxor sedan 2020. VA taxorna har ökat de senaste åren. Det kan härledas till ökade krav på hantering av vatten och avlopp vilket ökat kostnader för reningsprocesser, renoveringar, investeringar och anpassningar till lagstiftning. Det finns behov av att höja taxorna ytterligare de kommande åren för att täcka framtidens stora behov av investeringar inom vatten och avlopp.