Upphandling av installationstjänster av digitala vattenmätare i hushåll

Nu börjar arbetet med att digitalisera vattenmätare i ett flertal kommuner och vi begär in anbud på installationstjänster.

Här hittar ni upphandlingsdokumenten

Upphandlingar