Dalkarby träsk

Dalkarby träsk är en av Ålands Vattens tre dricksvattentäkter och är sedan 1988 ett vattenskyddsområde. Det är en liten sjö omgiven av berg, åkermark och bebyggelse. Ålands Vattens vattenverk ligger i nära anslutning till sjön.

  • Nederbördsområde - 3,62 km2
  • Sjöareal - 0,16 km2
  • Sjövolym - 0,6 milj. m3
  • Medeldjup - 3,0 m
  • Maxdjup - 5,0 m
  • Sjötyp - Näringsfattig sjö med god ekologisk status
  • Kommun - Jomala

Dalkarby träsk har också karaktär av en reservvattentäkt vilket innebär att Ålands Vatten ska hålla vattennivån i sjön så hög som möjligt i beredskapssyfte. I miljötillståndet anges att det inte finns en lägsta sänkningsgräns i händelse av att de övriga dricksvattentäkterna, Långsjön och Markusbölefjärden, inte kan nyttjas. Då får Ålands Vatten utan begränsning ta vatten ur Dalkarby träsk för att säkra dricksvattenproduktionen.