Ingen bild

Vattentäkter

Råvattnet pumpas från tre insjöar, vilka är Dalkarby träsk, Långsjön och Markusbölefjärden.

Det första vattenverket byggdes av Mariehamns stad under åren 1947-1949 för att försörja staden med dricksvatten och då var endast Dalkarby träsk tillgänglig som vattentäkt.

Vattenförbrukningen ökade snabbt och mot slutet av 1960-talet stod det klart att Dalkarby träsk inte räckte till och man blev tvungen att se sig om efter fler vattentäkter. Efter utredningar valdes Markusbölefjärden och Långsjön som vattentäkter.

Markusbölefjärden och Långsjön var via smala sund och ådror i förbindelse med Lumparn (havet) och salthalten var för hög för att användas som dricksvatten. Dammar byggdes och under de första åren pumpades vattnet via Dalkarby träsk för utspädning. Salthalten avtog småningom så att det var möjligt att direkt använda vattnet från Långsjön och Markusbölefjärden som råvatten.

Under 1970-talet var det stora svårigheter att leverera ett gott och luktfritt vatten på grund av explosionsartad tillväxt av blågröna alger och ett stort näringstillflöde till sjöarna. Ålands Vatten utarbetade 1984 i samråd med myndigheterna ett handlingsprogram för en förbättrad råvattenkvalitet. I programmet upptogs 22 olika åtgärdspunkter av vilka de viktigaste åtgärderna var inrättande av vattenskyddsplan, bortbyggande av avlopp, förbättrad gödselhantering inom nederbördsområdena och utbyggd syresättning i Långsjöns djupfickor.

Åtgärderna har givit resultat. Sjöarna har tillfrisknat. Bortbyggande av avlopp, sanering av gödselanläggningar med mera har resulterat i att syresättning av djupfickorna ej längre är nödvändigt. Kräftfisket har ökat kraftigt och sjöarna är idag fullgoda råvattentäkter för Åland och Ålands Vatten Ab:s behov.

Vattentillgången från dessa tre sjöar räcker för tillfället till att försörja hela Åland med dricksvatten.

Dalkarby träsk är en näringsfattig sjö med god ekologisk status, medan Långsjön och Markusbölefjärden är näringsrika sjöar vars ekologiska status bör förbättras. Provtagningsresultat från sjöarna finns på vår hemsida under fliken vattenprover.

Här kan du klicka dig vidare till flygbilder över Ålands Vattens råvattentäkter, Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby träsk.