Ingen bild

Dalkarby träsk

Dalkarby träsk

  • Nederbördsområde                    3,62 km2
  • Sjöareal                                          0,16 km2
  • Sjövolym                                        0,6 milj. m3
  • Medeldjup                                     3,0 m
  • Maxdjup                                         5,0 m
  • Sjötyp                                             Näringsfattig sjö med god ekologisk status
  • Kommun                                        Jomala

Dalkarby träsk är en av Ålands Vatten Abs tre dricksvattentäkter. Det är en liten sjö omgiven av berg, åkermark och bebyggelse. Ålands Vatten Abs vattenverk ligger i nära anslutning till sjön.

Bilagor