Ingen bild

Miljö och hållbarhet

Ålands Vatten Ab värnar om miljön. Energiförsörjningen sker från åländsk bioenergi och vår målsättning är att årligen minska energiförbrukningen per producerad kubikmeter renvatten. Vattentäkterna kräver särskild omsorg och kravet är att uppnå en god ekologisk status i sjöarna, det vill säga att sjöarna bland annat klarar av att ta hand om och rena de näringsämnen som rinner till från omgivande markområden och via till exempel regn.

Ålands Vatten Ab arbetar  för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. I november och december 2016 genomfördes med anledning av detta en process bestående av fyra stycke workshops. Processen kopplade vi både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (www.barkraft.ax).
I och med denna process är ett stort arbete med att lägga grunden för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland nu gjord och vi på Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet!
Arbetet fortsätter framöver med konkretisering och genomförande av de åtgärder som har identifierats. Mer information om arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning här.

Här kan du klicka dig vidare till 360-bilder över Ålands Vattens råvattentäkter, Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby träsk samt de mindre sjöarna inom vattenskyddsområdet. 

För full skärm, högerklicka på bilden.