Ingen bild

Vattenverket

Dricksvattnet produceras vid Dalkarby Vattenverk som ligger i Jomala kommun intill Dalkarby träsks södra strand.

Råvattnet tas från tre insjöar Dalkarby träsk, Långsjön och Markusböle fjärden.

Dalkarby Vattenverk är Ålands största vattenverk och producerar vatten till ca 75 % av Ålands befolkning.

Det första vattenverket vid Dalkarby träsk byggdes av Mariehamns stad och stod klart 1949. Det hade en kapacitet på 36 m3/h. Dalkarby vattenverk förstorades sedan under 1950-talet och förnyades 1973-1974.
Nuvarande Dalkarby Vattenverk är byggt 1993-1994, delvis inrymt i det gamla vattenverkets lokaliteter.

År 2011-2012 byggdes ett nytt fristående kemikalielager och en ombyggnad av den gamla kemikaliehanteringen för att höja säkerheten och modernisera kemikaliehanteringen.
 

Vattenverkets tekniska data:

  • Normal årsproduktion                                    2 000 000 m3
  • Normal produktion renvatten                      300 m3/h
  • Maximal kapacitet renvatten                       475 m3/h

Det renade dricksvattnet leds bland annat till vattentornen i Godby och Mariehamn. Vid årsskiftet 2012-2013 utökades leveranssäkerheten då en ny lågreservoar (1500 m3) i Finström kopplades in på vattenledningsnätet.