Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och varje ålänning använder per person i snitt 240 liter vatten per dygn. Av dessa 240 liter är det endast en liten del som används till mat och dryck utan största delen används till dusch, toa, tvätt och disk med mera. Förutom vår personliga användning är dricksvatten en förutsättning till många industrier och inte minst livsmedelsindustrin.

Ålands Vatten Ab använder ytvatten, det vill säga sjöar, som vattenkälla och då sjövatten ofta innehåller plankton och organiska substanser som kan påverka vattnets färg, lukt och smak så är reningsprocessen viktig för att ta fram ett hälsosamt och gott vatten. För att säkerställa vattnets- och reningsprocessens kvalitet så kontrolleras dricksvattnet regelbundet. Läs mer om provtagningen och kvalitetskraven under fliken vattenprover.