Ingen bild

Konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder.

Ålands Vatten beviljades, i september 2016, pengar från landskapsregeringens pafmedel för konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder.

Vår målsättning är att helt eller delvis kartlägga tillrinningsområdena kring Långsjön och Markusbölefjärden för att identifiera belastningskällor och att utifrån det underlaget sedan ta fram så många åtgärdsförslag för bättre vattenmiljö som möjligt. Inom projektet kommer vi även att genomföra ett par av de konkreta miljöförbättrande åtgärder som föreslås utifrån de identifierade belastningskällorna samt arbeta med information och kommunikation på olika sätt.

Detta projekt stöder och förstärker projektet WaterChain som Ålands Vatten deltog i under oktober 2015 - juni 2018 http://www.vatten.ax/projekt/central-baltic-waterchain

Bildspel