Ingen bild

Projekt

Ålands Vatten arbetar regelbundet med att utveckla verksamheten och förutsättningarna för en god vattentillgång nu och i framtiden. 

I menyerna till vänster hittar du information om olika projekt i regi av Åland vatten. Flera av projekten finns också presenterade på vattenskydd.ax.

Alands Vatten Ab’s projekt  - bygge av lågvattenreservoar

WATERCHAIN

VA-plan för Åland 

KRANmärkning

Projekt konkreta miljöåtgärder

Leaderprojekt