Ingen bild

Central Baltic WaterChain

 

Mellan oktober 2015 och juni 2018 var Ålands Vatten en av nio partners i det EU-finansierade Central Baltic projektet WATERCHAIN.

Projektets målsättning var att skapa förutsättningar för minskade utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön genom att använda mindre vattenområden som pilotområden. Dessa pilotområden var både i tätbebyggda, välutvecklade områden och i glesbygden. Ålands Vattens arbete utgick ifrån våra vattenskyddsområden.

Projektets resultat finns nu samlat på en webbsida där beslutsfattare, jordbrukare, festivalarrangörer och privatpersoner kan hittar konkreta tips och verktyg.

Projektet var ett samarbete mellan Satakunta Yrkeshögskola, Finland (huvudpartner); Pyhäjärvi institutet, Finland; Yrkeshögskolan i Åbo, Finland; KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige; Tallinns tekniska universitet, Estland; Estniska miljöforskningsinstitutet, Estland; Riga tekniska universitet, Lettland; Institutet för miljölösningar, Lettland och Ålands Vatten, Åland.

 

Läs mer på på vattenskydd.ax och www.waterchain.eu

 

 

Ett informationsblad om projektet hittar du här (pdf):