Ingen bild

Process för hållbar dricksvattenförsörjning

Ålands Vatten Ab arbetar  för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. I november och december 2016 genomfördes med anledning av detta en process bestående av fyra stycke workshops. Processen kopplade vi både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (www.barkraft.ax).

I och med denna process är ett stort arbete med att lägga grunden för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland nu gjord och vi på Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet!

Mer information om abetet för en hållbar drikcksvattenförsörjning för Åland här https://vattenskydd.ax/hallbart-dricksvatten/

Bildspel