Ingen bild

KRANmärkning

  • Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
  • Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Som organisation kan man välja att kranmärka hela sin verksamhet eller bara enskilda konferenser och event som organisationen anordnar.
  • Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta.
  • Genom kranmärkningen tar man som organisation ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

 

Mer information på kranmarkt.ax

Bildspel