Ingen bild

Leaderprojekt

Ålands Vatten har beviljats leadermedel för ett projekt inriktat på att minska växtnäringsförluster från jordbruksmark. Projektet pågår under tiden september 2019 - maj 2021. Information om projektet hittar du på vattenskydd.ax och genom att följa vattenskydd.ax på facebook

Bildspel