Ingen bild

Ålands Vatten Abs projekt

Ålands Vatten arbetar regelbundet med att utveckla verksamheten och förutsättningarna för en god vattentillgång nu och i framtiden. Kontinuerligt sker också arbeten med att förbättra både ledningsnät och driftsprocesserna i vattenverket.

Ett stor projekt som slutfördes våren 2016 var renoveringen av vattentornet i Mariehamn och hösten 2016 påbörjades arbetet med en vattenreservoar vid vattenverket i Dalkarby. 

Läs mer om våra pågående projekt genom att klicka på underrubrikerna till Ålands Vatten Abs projekt i vänsterkolumnen.

Bildspel