Ingen bild

Samarbetsprojekt

Allt sedan Ålands landskapsregering finansierade framtagandet av VA-plan Åland under två år 2016-2017 driver Ålands Vatten och den kommunala VA-sektorn olika VA-samarbetsprojekt. De olika samarbetsprojekten finns att läsa om nedan.