Ingen bild

Projekt NaturbaseradeLösningar

Ålands Vatten har beviljats finansiering från Nordiska Ministerrådet för ett projekt iom Naturbaserade lösningar. Projektet pågår under åren 2022-2024. Information om projektet hittar du på vattenskydd.ax och genom att följa vattenskydd.ax på facebook

Bildspel