Ingen bild

Projektet SMARTA vatten

Ålands Vatten har beviljats finansiering från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att driva projektet SMARTA vatten under 2022-2024.

Information om projektet hittar du på vattenskydd.ax och genom att följa vattenskydd.ax på facebook

Bildspel