Aktuellt

 

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Nu är det dags att rösta! Flera åländska bidrag har kommit in. Det är många skolor som har engagerat sina elever i kampanjen, bland annat Strandnäs skola, Godby högstadium och Ålands...

Läs mer här »

Ålands Vatten har beviljats pengar från landskapsregeringens pafmedel för konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder. Vår målsättning är att helt eller delvis kartlägga tillrinningsområdena kring Långsjön och Markusbölefjärden för att identifiera belastningskällor och att utifrån det underlaget sedan ta fram så många åtgärdsförslag som möjligt som skulle förbättra vattenmiljön....

Läs mer här »

Klicka på bilagan för att se reportage om byggandet av ny reservoar vid Dalkarby vattenverk

Klicka på bilagan för att se reportage om byggandet av ny reservoar vid Dalkarby vattenverk

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Tävlingen pågår mellan den 12 sept och den 13 november och är öppen för alla från åldern 13 år.

Mer information under Projekt / Central Baltic WATERCHAIN

...

Läs mer här »

Markägare, verksamhetsutövare och andra inom eller nära tillrinningsområdena för våra vattenskydsdområden kring Långsjön och Markusbölefjärden samt Dalkarby träsk informeras om åtgärder för en bättre vattenkvalitet.

Informationen som skickas ut finns i sin helhet som pdf här nedan.

...

Läs mer här »

I april månad informeras flera markägare och andra verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden om det projektarbete Ålands Vatten bedriver för en bättre vattenkvalitet. 

Berörda runt Prästträsket, Stallhaga träsk och Näsängsträsk i Finström kommer att få ett brev hem i brevlådan. Informationen som skickas ut finns i sin helhet som pdf här ...

Läs mer här »

Den 8 februari, börjar David Ståhlman sitt uppdrag som VA-planerare/utredare vid Åland Vatten Ab. Uppdraget omfattar att under åren 2016 och 2017 ta fram en VA-plan för hela Åland. Mer information om projektet hittar du här http://www.vatten.ax/projekt/va-plan-aland

Nu finns det ett förtydligande av ansvarsfördelningen till vattenskyddsplanen!

Klicka på denna nyhets rubrik eller på miljö och vattenskyddsområden för att hitta till dokumentet.

Sidor