Aktuellt

Klicka på bilagan för att se reportage om byggandet av ny reservoar vid Dalkarby vattenverk

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Tävlingen pågår mellan den 12 sept och den 13 november och är öppen för alla från åldern 13 år.

Mer information under Projekt / Central Baltic WATERCHAIN

...

Läs mer här »

Markägare, verksamhetsutövare och andra inom eller nära tillrinningsområdena för våra vattenskydsdområden kring Långsjön och Markusbölefjärden samt Dalkarby träsk informeras om åtgärder för en bättre vattenkvalitet.

Informationen som skickas ut finns i sin helhet som pdf här nedan.

...

Läs mer här »

I april månad informeras flera markägare och andra verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden om det projektarbete Ålands Vatten bedriver för en bättre vattenkvalitet. 

Berörda runt Prästträsket, Stallhaga träsk och Näsängsträsk i Finström kommer att få ett brev hem i brevlådan. Informationen som skickas ut finns i sin helhet som pdf här ...

Läs mer här »

Den 8 februari, börjar David Ståhlman sitt uppdrag som VA-planerare/utredare vid Åland Vatten Ab. Uppdraget omfattar att under åren 2016 och 2017 ta fram en VA-plan för hela Åland. Mer information om projektet hittar du här http://www.vatten.ax/projekt/va-plan-aland

Nu finns det ett förtydligande av ansvarsfördelningen till vattenskyddsplanen!

Klicka på denna nyhets rubrik eller på miljö och vattenskyddsområden för att hitta till dokumentet.

Vi finns på facebook (länk i sidfoten) 

För att ytterligare säkra dricksvattenkvaliteten har Ålands Vatten Ab förnyat UV-ljus anläggningen i vattenverket. UV-ljus är ett mycket effektivt skydd för dricksvatten och skyddar mot såväl bakterier som parasiter och virus. Nu finns tre aggregat installerade istället för två aggregat. Den nya UV-ljus anläggningen körs normalt med två aggregat i drift och ett i beredskap, det ökar även...

Läs mer här »

Sidor