Aktuellt

Meddelande om vattenavstängning

Abonnenter i Jomala området från Prästgården och norrut mot Gölby berörs

Vattnet kommer att stängas av natten mellan 23 november och 24 november (onsdag-torsdag) 2022 kl 00.00-06.00 pga. ett arbete på huvudvattenledningen.

...

Läs mer här »

Under januari - oktober 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.989.849 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,7 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - september 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.798.049 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,8 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - juli 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.387.224 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,9 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - juni 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.163.563 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,7 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - april 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 741.372 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,4 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - mars 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 551.667 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,6 % jämfört med samma period för år 2021.

Under januari månad 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 190.099 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,9 % jämfört med samma period för år 2021.

Sidor