Aktuellt

Under januari - april år 2024 har Ålands Vatten Ab levererat 702.529 m3 dricksvatten. Det är ca. 5,3 % lägre än för år 2023. Jämfört med samma period för åren 2019-2023 är det dock endast  ca 0,6 % lägre än genomsnittet för dessa år.

Ibland kan det hända att dricksvattnet blir missfärgat, luktar annorlunda eller att vattentrycket blir sämre. Följ då råden nedan. Kvarstår problemen? Kontakta Ålands Vatten Ab

Annorlunda smak eller lukt? Om ditt vatten luktar eller smakar annorlunda råder vi dig att spola kallvatten i alla dina kranar tills vattnet blir kallt....

Läs mer här »

Om dricksvatten luktar och smakar annorlunda – spola tills det är kallt, om inte lukt och smak försvinner så kontakta oss på 018328666

På fredagen kom indikationer om att dricksvattnet smakar annorlunda på flera delar av Åland. Saken utreds och provtagning har gjorts.

Vattenläckan i Bistorp Lemland reparerad och vattnet påkopplat, gäller abonnenter österom Bistorp Lemland och hela Lumparland.

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

24.4.2024 bjöd Ålands Vatten in till Vattenskola för beslutsfattare. Material från informationstillfället.

Vattenskola för beslutsfattare | Ålands Vatten

 

Nu börjar arbetet med att digitalisera vattenmätare i ett flertal kommuner och vi begär in anbud på installationstjänster.

Här hittar ni upphandlingsdokumenten

Upphandlingar | Ålands Vatten

I fredags reparerades en läcka på huvudvattenledningen mot Hammarland och Eckerö. Det kan ännu förekomma att vattnet är missfärgat och även kan  innehålla partiklar. Har du partiklar i vattnet, spola tills dessa försvinner. 

Spolning av huvudvattenledningen pågår.

Reparationen på huvudledningen är nu avslutad. Tankbilen med nödvatten kommer att finnas på S-markets parkering fram till kl. 16.00.

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. MIssfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning.

Läckan är nu hittad och reparationen har påbörjats.

Se Jomala kommuns hemsida för information om nödvatten. https://www.jomala.ax/nyheter/rorbrott-pa-ledning-abonnenter-vastra-joma...

 

 

Under januari - februari år 2024 har Ålands Vatten Ab levererat 343.365 m3 dricksvatten. Det är ca. 10,2 % lägre än för år 2023. Jämfört med samma period för åren 2019-2023 är det dock endast  ca 1,1 % lägre än genomsnittet för dessa år.

Sidor