Aktuellt

På Östersjöns dag 22 mars var Ålands Vatten en av arrangörerna. Tillsammans med Östersjöfonden, Ålands Natur och Miljö, Ålands Naturskola och Husö biologiska station arrangerades en lunchföreläsning ”Östersjön på en timme och 7 minuter” powered by PechaKucha där bland annat projektledare Ann Nedergård presenterade Ålands Vatten och arbetet med Central Baltic WATERCHAIN. På eftermiddagen hade...

Läs mer här »

I tre dagar nu i mars har Ålands Vatten haft besök av vattenskyddsexperter från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Det är våra samarbetspartners i projektet Central Baltic WATERCHAIN som har besökt oss. Dagarna har varit givande och intressanta med workshops, studiebesök, en rundtur kring våra vattentäkter och formella möten. Vill du veta mer om projektet Central Baltic WATERCHAIN se...

Läs mer här »

Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag den 22 mars. Välkommen med på en lunchföreläsning med en sprakande kavalkad av information om vad som händer just nu på Åland för att förbättra Östersjöns status. På eftermiddagen är det sedan prisutdelning och vernissage för de vinnande bidragen från tävlingen Östersjöns räddare. Se alla bidrag ...

Läs mer här »

Ålands Vatten Ab vill framföra ett stort TACK till alla som har bidragit med kunskap och engagemang i vårt arbete med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland!

All dokumentation från visionsworkshop 9 nov, nulägesanalys 23 nov och workshop kring brainstorm av lösningar 1 dec finns att läsa under fliken projekt och...

Läs mer här »

 

Arbetet med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland fortskrider.

Visionen är nu formulerad och en nulägesanalys har gjorts. Här nedan finns ett mer kortfattat dokument som sammanfattar vision och nuläge. Mer detaljerad infromation och dokumentation från de tidigare tillfällena finns att läsa under fliken...

Läs mer här »

 

Ålands Vatten Ab påbörjar i november 2016 en process för att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. Vi kopplar denna process både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (...

Läs mer här »

 

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Nu är det dags att rösta! Flera åländska bidrag har kommit in. Det är många skolor som har engagerat sina elever i kampanjen, bland annat Strandnäs skola, Godby högstadium och Ålands...

Läs mer här »

Ålands Vatten har beviljats pengar från landskapsregeringens pafmedel för konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder. Vår målsättning är att helt eller delvis kartlägga tillrinningsområdena kring Långsjön och Markusbölefjärden för att identifiera belastningskällor och att utifrån det underlaget sedan ta fram så många åtgärdsförslag som möjligt som skulle förbättra vattenmiljön....

Läs mer här »

Klicka på bilagan för att se reportage om byggandet av ny reservoar vid Dalkarby vattenverk

Klicka på bilagan för att se reportage om byggandet av ny reservoar vid Dalkarby vattenverk

Sidor