Aktuellt

Under januari - juli 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 1.334.782 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 7,3 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - maj 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 924.051 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 8,5 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - april 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 724.237 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 7,5 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - mars 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 537.663 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 6,7 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari-februari 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 351.872 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 7,3 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari månad 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 184.793 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,4 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari-december2020 har Ålands Vatten Ab producerat 2.147.148 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,7 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-oktober 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.782.611 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,3 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-augusti 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.435.921 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,4 % jämfört med samma period för år 2019.

Sidor