En dag om vatten 16 november

 

Torsdagen den 16 november ordnar Ålands Vatten en vattendag i Kaptenssalen på hotell Arkipelag. Under dagen kommer vi att informera om och diskutera kring arbetet med hållbar dricksvattenförsörjning för Åland och arbetet med en VA plan för Åland.

Reservera datumet - 16 november!

Under dagsprogrammet fördjupar vi oss i arbetet med VA plan för Åland och arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Kvällens huvudpunkt är att VA-rådgivare Jonathan Alm från Utvecklingscentrum för Vatten och Vattenexpo i Norrtälje pratar om lösningar för enskilda avlopp.  

 

 

Mer information:

VA plan för Åland

Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

Utvecklingscentrum för vatten, Norrtälje

Vattenexpo, Norrtälje