Besök av vattenskyddsexperter från flera länder

I tre dagar nu i mars har Ålands Vatten haft besök av vattenskyddsexperter från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Det är våra samarbetspartners i projektet Central Baltic WATERCHAIN som har besökt oss. Dagarna har varit givande och intressanta med workshops, studiebesök, en rundtur kring våra vattentäkter och formella möten. Vill du veta mer om projektet Central Baltic WATERCHAIN se under fliken projekt eller klicka här